ثبت نام در وبینار آموزش فروش حرفه‌ای - مراحل تبدیل شدن به یک فروشنده حرفه‌ای
وبینار آموزش فروش حرفه‌ای - مراحل تبدیل شدن به یک فروشنده حرفه‌ای

وبینار آموزش فروش حرفه‌ای - مراحل تبدیل شدن به یک فروشنده حرفه‌ای

چندین تکنیک بسیار کاربردی و جذاب جهت افزایش فروش، و مراحل تبدیل شدن به یک فروشنده حرفه ای به صورت کامل آموزش داده می شود هرگز وبینار را از دست ندهید

قاسم سرمیلی
قاسم سرمیلی