ثبت نام در وبینار اصول و تکنیک های اسلایدسازی حرفه ای
وبینار اصول و تکنیک های اسلایدسازی حرفه ای

وبینار اصول و تکنیک های اسلایدسازی حرفه ای

در این دوره کاربردی ترین نکات طراحی اسلایدهای تاثیرگذار و متقاعد کننده توسط متخصص تکنولوژی آموزشی ارائه می شود. چگونه مطالب را سازماندهی و مصورسازی...

سمیه رزبان
سمیه رزبان
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 120,000 تومان