ثبت نام در وبینار ایده‌یابی، خلاقیت و تحلیل‌محتوا در تصویرسازی
وبینار ایده‌یابی، خلاقیت و تحلیل‌محتوا در تصویرسازی

وبینار ایده‌یابی، خلاقیت و تحلیل‌محتوا در تصویرسازی

وبیناری جهت یادگیری ایده‌یابی، خلاقیت و تحلیل محتوا برای تصویرگران، دانشجویان و دانش‌آموزان هنر

مهرانه جندقی
مهرانه جندقی
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 200,000 تومان