ثبت نام در وبینار بازاریابی و فروش در دوران بحران و پساکرونا در سال ۹۹
وبینار بازاریابی و فروش در دوران بحران و پساکرونا در سال ۹۹

وبینار بازاریابی و فروش در دوران بحران و پساکرونا در سال ۹۹

در این وبینار می‌خواهیم یادبگیریم که در سال ۹۹ جزء کسب و کارهایی باشیم که کاسبیمان رونق داره. یادبگیریم که از تهدید‌ها را به فرصت بدل کنیم.

حامد وثوقی
حامد وثوقی
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 69,000 تومان