ثبت نام در وبینار برنامه نویسی، تکه گمشده پازل رشد مغز فرزندان
وبینار برنامه نویسی، تکه گمشده پازل رشد مغز فرزندان

وبینار برنامه نویسی، تکه گمشده پازل رشد مغز فرزندان

در این وبینار به این سوال پاسخ می دهیم که غفلت از آموزش برنامه نویسی به فرزندان، چه هزینه هایی در رشد شناختی و اجتماعی آن ها دارد؟

عمار جلالی منش
عمار جلالی منش
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 69,000 تومان