ثبت نام در وبینار تبلیغات اثربخش! 10 نکته مهم در اجرای برنامه و کمپین های تبلیغاتی
وبینار تبلیغات اثربخش! 10  نکته مهم در اجرای برنامه و کمپین های تبلیغاتی

وبینار تبلیغات اثربخش! 10 نکته مهم در اجرای برنامه و کمپین های تبلیغاتی

به عنوان کسی که سالهای طولانی در حوزه تبلیغات فعال بوده، می خواهم در این وبینار 2 ساعته نگاه درست به ابزار تبلیغات را تعریف کنم.

علیجاه شهربانویی
علیجاه شهربانویی
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 65,000 تومان