ثبت نام در وبینار تکنیک و ابزارهای مدیریت پروژه
وبینار تکنیک و ابزارهای مدیریت پروژه

وبینار تکنیک و ابزارهای مدیریت پروژه

در این وبینار مهم‌ترین ابزارها و تکنیک‌هایی که می‌تواند در تقویت مهارت‌هایتان به عنوان یک مدیر پروژه‌ی تیم، سودمند باشد، را آموزش ببینید و بدست بیاور

مسعود پناهی
مسعود پناهی
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 49,000 تومان