ثبت نام در جلسه پرسش و پاسخ - شروع بهاره زنبورها (شماره یک)
جلسه پرسش و پاسخ - شروع بهاره زنبورها (شماره یک)

جلسه پرسش و پاسخ - شروع بهاره زنبورها (شماره یک)

یک دورهمی دوستانه، جلسه پرسش و پاسخ و انتقال تجربه برای زنبورداران با هدف شروع بهتر و موثرتر در سال جدید زنبورداری - با زنبور عسل حرفه ای رفتار کنیم!

مهدی اخوان مقدم
مهدی اخوان مقدم
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 14,900 تومان