ثبت نام در دوره آنلاین جامع کمپین‌نویسی و مدیریت تبلیغات ( دوره چهارم)
دوره آنلاین جامع کمپین‌نویسی و مدیریت تبلیغات ( دوره چهارم)

دوره آنلاین جامع کمپین‌نویسی و مدیریت تبلیغات ( دوره چهارم)

وبینار کمپین نویسی و مدیریت تبلیغات در 10 جلسه و 30 ساعت برگزار شده و اجزا و فرآیندهای آن را مورد بررسی کامل قرار خواهد داد.

علیجاه شهربانویی
علیجاه شهربانویی
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 1,400,000 تومان