ثبت نام در وبینار معرفی دوره آنلاین پایتون کاران هوشمند
وبینار معرفی دوره آنلاین پایتون کاران هوشمند

وبینار معرفی دوره آنلاین پایتون کاران هوشمند

معرفی دوره آنلاین پایتون کاران هوشمند سفر 2 ماهه برای یادگیری اصولی و هوشمندانه مفاهیم مقدماتی زبان برنامه نویسی پایتون

ساناز شهرآئینی
ساناز شهرآئینی