ثبت نام در دوره جامع روانشناسی فروش
دوره جامع روانشناسی فروش

دوره جامع روانشناسی فروش

نقشه راه تبدیل شدن به یک فروشنده حرفه‌ای را در دوره جامع روانشناسی فروش به دست خواهید آورد. فروش شاخ غول شکستن نیست فقط رعایت یک سری نکات کوچک است.

قاسم سرمیلی
قاسم سرمیلی
بلیت‌های وبینار مهلت ثبت‌نام قیمت
عادی 15 آبان 1403 ساعت 15:00 2,900,000 تومان