ثبت نام در دوره جامع روش‌های علمی متقاعدسازی و نفوذ بر دیگران -سومین دوره
دوره جامع روش‌های علمی متقاعدسازی و نفوذ بر دیگران -سومین دوره

دوره جامع روش‌های علمی متقاعدسازی و نفوذ بر دیگران -سومین دوره

این وبینار خلاصه‌ای آسان از تحقیقات روان‌شناسی اجتماعی در مورد متقاعدسازی است که به مردم کمک می‌کند از دیگران بله بگیرند.

قاسم سرمیلی
قاسم سرمیلی
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 2,900,000 تومان