ثبت نام در دوره جامع روش های علمی متقاعدسازی و نفوذ بر دیگران(دوره چهارم)
دوره جامع روش های علمی متقاعدسازی و نفوذ بر دیگران(دوره چهارم)

دوره جامع روش های علمی متقاعدسازی و نفوذ بر دیگران(دوره چهارم)

این وبینار خلاصه‌ای آسان از تحقیقات روان‌شناسی اجتماعی در مورد متقاعدسازی است که به مردم کمک می‌کند از دیگران بله بگیرند.

قاسم سرمیلی
قاسم سرمیلی
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 5,000,000 تومان