ثبت نام در در یک روز برای خودت رزومه حرفه ای بساز / Professional resume in one day
در یک روز برای خودت رزومه حرفه ای بساز / Professional resume in one day

در یک روز برای خودت رزومه حرفه ای بساز / Professional resume in one day

برای شکار یک فرصت شغلی با درآمد ارزی، از کجا باید شروع کرد؟ آگر در اندیشه کسب درآمد دلاری و یورویی هستید، باید اولین گام را حرفه ای بردارید.

دکتر اصغر محمدی فاضل
دکتر اصغر محمدی فاضل
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 19,000 تومان