ثبت نام در وبینار روابط عمومی شخصی
وبینار روابط عمومی شخصی

وبینار روابط عمومی شخصی

برای داشتن یک روابط عمومی شخصی بالا کافیه مهارت های لازم برای ارتباط موثر را کسب کنیم آن ها را به کار ببریم تا در ارتباطات مان موفق تر باشیم

محسن رحیمی
محسن رحیمی
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 60,000 تومان