ثبت نام در شیوه‌های علمی متقاعدسازی و نفوذ بر دیگران
شیوه‌های علمی متقاعدسازی و نفوذ بر دیگران

شیوه‌های علمی متقاعدسازی و نفوذ بر دیگران

هدف اصلی این وبینار افشای رازهای متقاعد سازی است. این رازها در تحقیقات علمی به اثبات رسیده و از راه‌های اخلاقی قابل استفاده می باشد

قاسم سرمیلی
قاسم سرمیلی
بلیت‌های وبینار مهلت ثبت‌نام قیمت
ثبت نام زودهنگام رایگان 20 تیر 1401 ساعت 21:00 رایگان
ثبت نام عادی 20 تیر 1401 ساعت 21:00 99,000 تومان