ثبت نام در وبینار طراحی، فروش و برگزاری رویدادهای آنلاین
وبینار طراحی، فروش و برگزاری رویدادهای آنلاین

وبینار طراحی، فروش و برگزاری رویدادهای آنلاین

تصور کنید در مسافرت هستید و به یک جای خوش آب و هوا سفر کرده‌اید. اگر به اینترنت دسترسی دارید می‌توانید از همانجا کلاس آنلاین خود را برگزار کنید!

مهدی فریمانی
مهدی فریمانی
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 150,000 تومان