ثبت نام در وبینار عبور از دروازه داده‌ها با SQL Server و ارتقاء شغلی
وبینار عبور از دروازه داده‌ها با SQL Server و ارتقاء شغلی

وبینار عبور از دروازه داده‌ها با SQL Server و ارتقاء شغلی

دروازه داده‌ها را با SQL Server باز کنید و به دنیای فرصت های شغلی جدید قدم بگذارید.

محمدرضا معاشرتی
محمدرضا معاشرتی