ثبت نام در وبینار روابط عمومی و فن بیان قوی !!!
وبینار روابط عمومی و فن بیان قوی !!!

وبینار روابط عمومی و فن بیان قوی !!!

در این وبینار یاد می گیریم چطور فن بیان قوی و روابط عمومی بالایی داشته باشیم

محسن رحیمی
محسن رحیمی
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 59,000 تومان