ثبت نام در آموزش تخصصی مبانی مدیریت کلنی های زنبور عسل در فصل زمستان
آموزش تخصصی مبانی مدیریت کلنی های زنبور عسل در فصل زمستان

آموزش تخصصی مبانی مدیریت کلنی های زنبور عسل در فصل زمستان

با دیدن ویدیوی این وبینار کاربردی می تونید تلفات زمستانه زنبورستانتون رو تا حد ممکن کم کنید. حرفه ای بیاموزید!

مهدی اخوان مقدم
مهدی اخوان مقدم
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 60,000 تومان