ثبت نام در مجموعه وبینارهای تخصصی جذب سرمایه
مجموعه وبینارهای تخصصی جذب سرمایه

مجموعه وبینارهای تخصصی جذب سرمایه

آکادمی رتیبا برگزار می‌کند؛ اولین دوره تخصصی مجموعه وبینارهای جذب سرمایه. شامل: 3 وبینار آموزشی و 1 وبینار انتقال تجربه

فائزه سادات سجادیان
فائزه سادات سجادیان