ثبت نام در وبینار مسیر حرفه‌ای در دنیای داده‌ها، متخصص SQL Server شوید
وبینار مسیر حرفه‌ای در دنیای داده‌ها، متخصص SQL Server شوید

وبینار مسیر حرفه‌ای در دنیای داده‌ها، متخصص SQL Server شوید

در این وبینار رایگان، مسیر حرفه‌ای خود را در SQL Server ترسیم کنید و با رازهای موفقیت متخصصان آشنا شوید.

محمدرضا معاشرتی
محمدرضا معاشرتی