ثبت نام در وبینار نگارش و ارزیابی طرح توجیهی
وبینار نگارش و ارزیابی طرح توجیهی

وبینار نگارش و ارزیابی طرح توجیهی

در وبینار نگارش طرح توجیهی شما ضمن فراگیری مفاهیم اولیه مالی و اقتصادی مورد نیاز در طرح های توجیهی ؛ با اصول نگارش و ارزیابی طرح ها آشنا خواهید شد.

دکتر حسین متقی طلب
دکتر حسین متقی طلب