ثبت نام در وبینار آجیل باورگشا (سانس 2): چطور در 4 مرحله باور خود را تغییر دهید
وبینار آجیل باورگشا (سانس 2): چطور در 4 مرحله باور خود را تغییر دهید

وبینار آجیل باورگشا (سانس 2): چطور در 4 مرحله باور خود را تغییر دهید

راهکاری 4 مرحله ای رو به سادگی یاد میگیری که مطمئنم در هیچکدوم از کتاب ها یا دوره هایی که در مورد باور هست پیدا نمی کنی تو وبینار اینو بهت ثابت کنم

دانیال نظامی
دانیال نظامی
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 100,000 تومان