ثبت نام در وبینار اصول بازاریابی محتوایی
وبینار اصول بازاریابی محتوایی

وبینار اصول بازاریابی محتوایی

در این وبینار سعی می کنیم علاوه بر آموزش اصول اولیه تولید محتوا به نحوه تدوین استراتژی محتوا و به کارگیری آن نیز بپردازیم.

سارا قرایی
سارا قرایی
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 60,000 تومان