ثبت نام در تغییرات کوچک می‌توانند تاثیر بزرگی در قدرت متقاعدسازی شما داشته باشند
تغییرات کوچک می‌توانند تاثیر بزرگی در قدرت متقاعدسازی شما داشته باشند

تغییرات کوچک می‌توانند تاثیر بزرگی در قدرت متقاعدسازی شما داشته باشند

این وبینار خلاصه‌ای آسان از تحقیقات روان‌شناسی اجتماعی در مورد متقاعدسازی است که به مردم کمک می‌کند از دیگران بله بگیرند.

قاسم سرمیلی
قاسم سرمیلی
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 190,000 تومان