ثبت نام در وبینار شخصیت شناسی به روش MBTI
وبینار شخصیت شناسی به روش MBTI

وبینار شخصیت شناسی به روش MBTI

شخصیت شناسی به روش MBTI یکی از پرکاربرد ترین ابزارهای روانشناختی در جهان است که از آن برای شناخت هر چه بیشتر خود، دیگران و محیط اطراف از آن استفاده...

علی زنگویی
علی زنگویی
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 350,000 تومان