ثبت نام در وبینار مبانی و اصول مدیریت بازاریابی
وبینار مبانی و اصول مدیریت بازاریابی

وبینار مبانی و اصول مدیریت بازاریابی

موفقیت در بازاریابی اتفاقی نیست بلکه حاصل برنامه ریزی و اجرای دقیق برنامه های مختلف است. بازاریابی را می توان هم علم و هم نوعی هنر دانست.

حامد وثوقی
حامد وثوقی
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 68,000 تومان