ثبت نام در وبینار مسترکلاس از تولید تا انتشار موسیقی با استاد فهام گوهری ( کاملا کاربردی و پیشرفته )
وبینار مسترکلاس از تولید تا انتشار موسیقی با استاد فهام گوهری ( کاملا کاربردی و پیشرفته )

وبینار مسترکلاس از تولید تا انتشار موسیقی با استاد فهام گوهری ( کاملا کاربردی و پیشرفته )

وبینار مسترکلاس از تولید تا انتشار موسیقی با استاد فهام گوهری در خصوص پایه ای ترین نکات تولید موسیقی تا انتشار موسیقی در 6 شهریور 1399 برگزار خواهد شد

فهام گوهری
فهام گوهری