ثبت نام در وبینار پزشکی در ایتالیا همراه با بورسیه استانی
وبینار پزشکی در ایتالیا همراه با بورسیه استانی

وبینار پزشکی در ایتالیا همراه با بورسیه استانی

تحصیل در رشته پزشکی همراه با بورسیه استانی در کشور ایتالیا، آموزش فرایند اپلای رشته های پزشکی برای کشور ایتالیا و اخذ بورسیه استانی جهت پوشش هزینه ها

حسام وجودزاده
حسام وجودزاده
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 150,000 تومان