ثبت نام در وبینار بزرگ و رایگان پایتون برای راحت طلبان
وبینار بزرگ و رایگان پایتون برای راحت طلبان

وبینار بزرگ و رایگان پایتون برای راحت طلبان

ارائه یک نقشه راه هوشمندانه برای تبدیل شدن به یک برنامه نویس حرفه ای پایتون در 6 ماه .

ساناز شهرآئینی
ساناز شهرآئینی
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 69,000 تومان