ثبت نام در وبینار پرورش زنبورعسل
وبینار پرورش زنبورعسل

وبینار پرورش زنبورعسل

باردهی گل ها و میوه ها با گرده افشانی زنبور عسل افزایش می یابد. این باعث شده ارزش اقتصادی زنبور عسل بسیار بیشتر از ارزش ریالی حاصل از تولید عسل باشد.

مهرداد محبی شاه‌پورآبادی
مهرداد محبی شاه‌پورآبادی
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 280,000 تومان