ثبت نام در وبینار چرا PMP و چرا حالا ؟
وبینار چرا PMP و چرا حالا ؟

وبینار چرا PMP و چرا حالا ؟

وبینار آشنایی با مدرک PMP و روند خواندن و مشکلات و تجربیات دوره تا آمادگی برای آزمون از زبان دو مدیر پروژه که تجربه دوره و آمادگی آزمون را تمام کردند.

سعید خورشیدی
سعید خورشیدی
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 39,000 تومان