ثبت نام در وبینار چطور مجازی تدریس کنیم ؟
وبینار چطور مجازی تدریس کنیم ؟

وبینار چطور مجازی تدریس کنیم ؟

مدرسان نیاز به تغییر شکل کلی در نحوه تدریس، و استفاده از ابزار توسعه و طراحی و در نهایت نیاز به تغییر متد از مربی محور به شاگرد محور دارند.

فریناز ابراهیم زاده
فریناز ابراهیم زاده
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 200,000 تومان