ثبت نام در وبینار آموزش تولید محتوا برای یک محصول آموزشی | گام به گام طراحی محصول و دوره آنلاین
وبینار آموزش تولید محتوا برای یک محصول آموزشی | گام به گام طراحی محصول و دوره آنلاین

وبینار آموزش تولید محتوا برای یک محصول آموزشی | گام به گام طراحی محصول و دوره آنلاین

چگونه می‌توانیم محصولی آموزشی طراحی کنیم که هم مخاطب‌پسند و جذاب باشد و هم از آن درآمد غیرفعال داشته باشیم؟

ناهید عبدی
ناهید عبدی
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 99,000 تومان