ثبت نام در وبینار کارگاه آموزشی روش کاهش هزینه‌ها در سازمان با متد 5S
وبینار کارگاه آموزشی روش کاهش هزینه‌ها در سازمان با متد 5S

وبینار کارگاه آموزشی روش کاهش هزینه‌ها در سازمان با متد 5S

5S اهمیت نظام آراستگی در سازمان‌ها را نشان می‌دهد و مزیت آن این است که در همه‌‌ی شرکت‌ها قابل پیاده‌سازی‌ست.

سید احسان کریمی
سید احسان کریمی
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 50,000 تومان