ثبت نام در وبینار شخصیت شناسی MBTI
وبینار شخصیت شناسی MBTI

وبینار شخصیت شناسی MBTI

علی عباسی هستم قراره در وبینار شخصیت شناسی MBTI با تمام قدرت کنارت باشم (کنارم باش) تا رضایتمندی و شادی تو ، از زندگی و روابطت روز به روز بیشتر بشه.

علی عباسی
علی عباسی