ثبت نام در وبینار Used to
وبینار Used to

وبینار Used to

در این وبینار بر یکی از ساختارهای گذشته کار میکنیم که به استفاده کنندگان از زبان انگلیسی این فرصت را می دهد که دقیق تر صحبت کنند.

سعیده صادقی
سعیده صادقی