ثبت نام در وبینار طراحی کمپین ویدئو مارکتینگ
وبینار طراحی کمپین ویدئو مارکتینگ

وبینار طراحی کمپین ویدئو مارکتینگ

در این کارگاه با اهمیت ویدئو مارکتینگ آشنا شده و نحوه اجرای یک کمپین ویدئومارکتینگ موفق را می آموزیم.

نیما الفت
نیما الفت
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 100,000 تومان